SWITCH Sharing Talent

Wat?

Het project SWITCH Sharing Talent streeft een kortlopende werkplekuitwisseling voor werknemers na, waarbij leren door beleving en vanuit ervaring vooropstaat. De focus ligt op het leren van elkaar, op een informele manier.

SWITCH Sharing Talent wordt uitgevoerd met steun van het Europees Sociaal Fonds.

Wie?

Dit project richt zich tot bedrijven en organisaties in Vlaanderen. In deze fase richt het project zich (nog) niet tot overheidsbedrijven. Wij willen bewust grote bedrijven, kmo’s, startups en sociale organisaties in dit project samenbrengen rond het thema maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Doel?

We organiseren het talentdelen tussen de deelnemende organisaties met het doel om de werknemers een nieuwe werkplekervaring te bezorgen die voldoende verschilt van de reguliere werkomgeving. Op deze manier wordt het nieuw of opnieuw ontdekken en ontwikkelen van talenten optimaal gestimuleerd.

Hoe?

Individuele werknemers draaien mee in een nieuwe prikkelende werkomgeving waar zij on-the-job hun competenties en talenten aanscherpen. Uw medewerker gaat:

Wat biedt dit project?

Contact

peter.delvaux@time4society.com

Promotor

Time4Society – facilitating corporate engagement

Partners